PROGRAMY PRO DĚTI

Pro dětské diváky máme připravený program „Pasování na školáky“ a „Pasování na čtenáře“. Královna dětem pronese řeč a mečem je pasuje na školáka nebo čtenáře. Před nebo po pasování jsou pro děti připraveny hry (jízda na koních s mečem, házení kroužku, skládání puzzlí, skákání v pytlech), které lze využít v rámci jakékoliv historické akce.