LIDOVÁ GOTIKA

Pásmo tanců které přibližuje prostředí prostého lidu v období vrcholné gotiky. Tance v doprovodu gotických písní a melodií v sobě nesou nádech tajemné atmosféry středověku. Dojem pak umocňují prosté gotické šaty, které byly nošeny nižší vrstvou obyvatelstva.